WordPress – Kategorifilter direkt i toppmenyn

Man kan enkelt lägga till en toppmeny som visar alla inlägg som har en viss kategori.

  • Gå in på “Appearance/Menus”
  • I boxen “Categories”, kryssa i önskad kategori och klicka “Add to menu”
  • Nu kan du dra och släppa din kategori i menyträdet till höger och placera den där du vill ha den i menystrukturen

Kategorimeny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *