Inte så vackra, men bra att de finns.

Två "Här går man"-skylt och en "Enkelriktat-skylt"

Här försökte jag hitta en balans med hjälp av trianglarna på hustaken i bakgrunden och med skyltarna som också innehåller trianglar. Min lärare noterade även triangeln i pil-skylten vilken jag faktiskt själv inte hade tänkt på ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *